Tu nueva Orbea está más cerca de lo que piensas: Encuéntrala

GARANTIE EN DEKKING

Registreer het framenummer van je fiets.

Om te genieten van de voordelen van onze garantie, moet je je fiets online registreren voor de deadline (max. 1 jaar na aankoop). Om je fiets te registreren, voer je het framenummer in op je account op orbea.com.

Registreer het framenummer van je fiets

Als je één van de diensten nodig hebt die we verstrekken via onze garanties of levenslange dekking, raden we je aan contact op te nemen met je lokale dealer die voor alles zal zorgen.

Als je dat liever hebt, kan je ook contact met ons opnemen.

Dankzij onze voortdurende inzet om fietsen van de beste kwaliteit te vervaardigen, kunnen we de volgende garantie- en dekkingsvoorwaarden bieden:

LEVENSLANGE GARANTIE VAN ORBEA.

ORBEA wil graag een levenslange garantie geven, onder onderstaande voorwaarden, nadat de beperkte garantieperiode is verstreken.

DEKKING

 • Als aanvulling op de wettelijke garantie geeft ORBEA alle gebruikers vrijwillig een gratis, levenslange ORBEA-garantie, te weten een levenslange garantie (d.w.z. zonder tijdslimiet) op alle frames en vaste voorvorken die op onze fietsen zijn gemonteerd, met dekking van breuken en scheuren.
 • Onder de term "frame" worden in deze voorwaarden alle frames van ORBEA en de vaste voorvorken van het eigen merk verstaan. In de zin van deze commerciële garantie bestaat een "frame" uit de liggende en staande achtervorken, de boven- en onderbuis en de zitbuis van volledig geveerde frames, maar geen andere onderdelen die op frames kunnen worden gemonteerd (deze worden beschouwd als reserveonderdelen) en geen verende voorvorken.
 • Deze levenslange ORBEA-garantie geldt ook voor één jaar na afloop van de wettelijke garantieperiode (d.w.z. tot drie jaar na aankoop van het artikel door de gebruiker) in geval van verf- of lakschade en corrosie van alle frames en vaste voorvorken.
 • Onder deze levenslange ORBEA-garantie hebben kopers recht op reparatie en/of vervanging van beschadigde artikelen in geval van breuken of scheuren in het frame en/of vaste voorvorken.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Deze garantie is uitsluitend beschikbaar voor oorspronkelijke kopers die binnen 30 dagen na aankoop het online registratieformulier voor de fiets of het frame invullen. Deze garantie is niet overdraagbaar aan latere kopers van de gedekte materialen en geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper. Bij het indienen van een garantieclaim onder deze voorwaarden dient de gebruiker een kopie van het aankoopdocument (de factuur) van de fiets te verstrekken aan ORBEA of de dealer.
 • Deze garantie geldt niet voor breuken of scheuren als gevolg van onzorgvuldig gebruik van de fiets, het aanbrengen van niet-originele accessoires die niet worden geleverd of gemonteerd door onze fabriek of ongepaste behandeling of onderhoudshandelingen door jou als gebruiker of door een derde die namens jou handelt.
 • De gebruiker dient het gekochte artikel in goede staat te onderhouden, volgens de instructies en aanbevelingen zoals beschreven in het instructieboekje dat bij de fiets wordt geleverd en de handleidingen die op de website van ORBEA zijn gepubliceerd. ORBEA heeft het recht om garantieclaims af te wijzen als deze een direct gevolg zijn van gebrekkig onderhoud door de gebruiker.
 • Vanwege de gevaren die gepaard gaan met het gebruik van een fiets op de weg of paden en de risico's die daarbij horen, geldt deze garantie alleen voor de vervanging van beschadigde onderdelen en dekt deze geen letselschade die direct of indirect ontstaat als gevolg van een defect dat tijdens het gebruik ontstaat. In geval van een verkeersongeval is de garantie van ORBEA ongeldig, ongeacht wie het ongeval heeft veroorzaakt.

VERWERKING

 • Om een garantieclaim te verwerken, dient de gebruiker naar het verkooppunt te gaan waar hij/zij het artikel heeft gekocht, zodat de dealer deze garantie kan verwerken. Als het voor jou, als gebruiker, onmogelijk of overmatig moeilijk is om die dealer te bezoeken, kun je bij de dichtstbijzijnde officiële ORBEA-dealer om de claim te verwerken of kun je via onderstaande link
 • Als reparatie onmogelijk blijkt, vervangt ORBEA het gebrekkige artikel door een artikel met vergelijkbare kenmerken. Als dit, op zijn beurt, ook onmogelijk blijkt, kan ORBEA, naar eigen keuze, een ander artikel van dezelfde kwaliteit en met dezelfde eigenschappen aan de gebruiker leveren of de gebruiker bij de volgende bestelling een korting aanbieden voor een bedrag gelijk aan de restwaarde van het gebrekkige artikel. Deze restwaarde wordt berekend op basis van een waardevermindering van 6% per jaar ten opzichte van de oorspronkelijke verkoopprijs van het gebrekkige artikel, vanaf het jaar waarin het in het assortiment werd opgenomen. ORBEA kan gepersonaliseerde artikelen in het MyO-assortiment vervangen door vergelijkbare artikelen in het huidige kleuraanbod als het gepersonaliseerde artikel niet kan worden gereproduceerd.
 • Als het frame wordt vervangen door een artikel van dezelfde kwaliteit en met dezelfde eigenschappen, geldt deze garantie niet voor de vervanging van onderdelen die op de originele fiets waren gemonteerd en niet geschikt zijn voor het vervangende artikel dat ORBEA levert. De kosten van eventuele onderdelen, reserveonderdelen, accessoires en/of componenten die nodig zijn voor de uiteindelijke montage, komen voor rekening van de gebruiker
 • Mocht het noodzakelijk blijken om het artikel naar de hoofdvestiging van ORBEA te sturen, dan betaalt ORBEA de verzendkosten mits de garantieclaim wordt ingediend via de dealer waar het artikel is gekocht. ORBEA behoudt zich het recht voor om de genoemde verzend- en retourkosten van de gebruiker terug te vorderen als de gebruiker ervoor kiest om de garantieclaim niet via de dealer waar het artikel is gekocht of direct bij ORBEA in te dienen of als de ingediende claim niet onder de garantie blijkt te vallen.
 • De gebruiker betaalt in deze gevallen ook de arbeidskosten voor het demonteren en opnieuw monteren van het frame dat en/of de voorvork die wordt gerepareerd of vervangen, als ORBEA wordt gevraagd om deze werkzaamheden uit te voeren. Als deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een officiële dealer, komen deze kosten ook voor rekening van de gebruiker.
 • Deze garantie is afhankelijk van de beslissing van onze monteurs over de aard van het gebrek van het artikel nadat zij het hebben bekeken.

ONGEVALLENBELEID.

ORBEA hanteert het volgende ongevallenbeleid:

DE SERVICE BESTAAT UIT HET VOLGENDE

Mocht het frame breken of scheuren als gevolg van externe factoren die geen verband houden met fabrieksfouten, dan geven we korting op een nieuw, soortgelijk artikel, volgens de volgende voorwaarden:

 • 0-12 maanden na de aankoopdatum: 50% korting op de verkoopprijs.
 • 13-24 maanden na de aankoopdatum: 40 % korting op de verkoopprijs.
 • 25-36 maanden na de aankoopdatum: 30% korting op de verkoopprijs.

Deze service geldt voor alle modellen met een frame van carbon.

Ga langs bij de ORBEA-dealer om meer te weten te komen over de prijzen en om je aan te melden voor deze regeling.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Fietsen dienen binnen één maand na de aankoopdatum te worden geregistreerd
 • Bij aanvraag van de service moet het aankoopbewijs worden overlegd.
 • De korting geldt voor hetzelfde of een soortgelijk frame als het defecte exemplaar.
 • Arbeidskosten in verband met de montage van het frame of de voorvork op de fiets komen voor rekening van de gebruiker.
 • De korting wordt alleen gegeven als het defecte frame wordt ingeleverd.
 • ORBEA is verantwoordelijk voor de verzending van het frame. Als voor deze regeling niet dezelfde dealer wordt gebruikt, beslist ORBEA naar eigen keuze of het de verzendkosten voor zijn rekening neemt of niet.
 • Reserveonderdelen vallen niet onder deze regeling. ORBEA geeft in alle gevallen een prijsopgaaf voor de verkoop van de benodigde reserveonderdelen.

RUEDAS OC XC TEAM - GARANTÍA DE POR VIDA ORBEA Y PROGRAMA KEEP ON ROLLING.

Nuestro esfuerzo continuo y diario por ofrecer la máxima calidad en nuestros productos nos permite brindar una cobertura extra complementaria a la garantía legal a través de nuestro programa Keep On Rolling.

Además, pasado el periodo de garantía legal, las ruedas OC XC Team están cubiertas por la garantía de por vida Orbea.

PROGRAMA Keep On Rolling

Durante los dos primeros años desde el momento de compra, el programa Keep On Rolling ofrece al comprador original una cobertura extra.

Cobertura

 • Sustitución sin preguntas de la llanta de carbono OC de las ruedas OC XC Team debido a cualquier rotura no cubierta por las condiciones de la garantía legal.

Condiciones

 • Este programa sólo será válido para el comprador original del producto que haya cumplimentado, en el plazo de 30 días desde la compra del producto, el formulario de registro de matrícula de la bicicleta.
 • El propietario original de la rueda asumirá los costes de mano de obra y transporte, así cómo los costes de materiales de cualquier otro componente no OC que deba ser sustituido para devolver a la rueda a su estado óptimo de conformidad.

Proceso

 • La petición de cobertura del programa Keep On Rolling debe ser tramitada a través de un distribuidor autorizado Orbea.
 • El distribuidor podrá encargarse de la gestión del material y la sustitución de la llanta OC.
 • Si el usuario quiere una cobertura completa del programa Keep On Rolling, Orbea ofrece la posibilidad de montar la nueva llanta en sus instalaciones por los mismos expertos que montaron la rueda inicialmente.
  • El distribuidor se encargará del envío de la rueda completa a nuestras instalaciones.
  • Además de la llanta, Orbea sustituirá todos los radios y cabecillas para que tu rueda luzca como nueva.
  • El PVP recomendado de este servicio es de 169€. Este importe incluye los costes de mano de obra y transporte de ida y vuelta a nuestras instalaciones.

GARANTÍA DE POR VIDA

Al igual que con nuestros cuadros, como complemento a la garantía legal, Orbea ofrece al comprador original la garantía de por vida Orbea en las llantas OC de las ruedas OC XC TEAM incluidas en este programa.

Cobertura

 • La garantía de por vida Orbea en ruedas ofrece cobertura frente a defectos de fabricación y/o conformidad de los materiales de las llantas OC que la forman.
 • En ejercicio de esta Garantía de por vida ORBEA, el comprador tendrá derecho, en caso de defecto de rotura o fisura de la llanta, a la reparación y/o sustitución del producto afectado.

Condiciones

 • El propietario original de la rueda asumirá los costes de mano de obra de sustitución de la llanta, los costes de transporte, así cómo los costes de materiales de cualquier otro componente no OC que deba ser sustituido para devolver a la rueda a su estado óptimo de conformidad.
 • Esta cobertura sólo será válida para el comprador original del producto que haya cumplimentado, en el plazo de 30 días desde la compra del producto, el formulario de registro de matrícula de la bicicleta.
 • Esta garantía no cubre en ningún caso el desgaste habitual de los elementos perecederos ni el descentrado de la rueda fruto del uso de la misma. Dichos elementos sujetos a desgaste, son los siguientes, resultando dicha lista meramente enunciativa y no limitativa en ningún caso: Radios, cabecillas, rodamientos...

Proceso

 • A fin de tramitar la reclamación, el usuario deberá dirigirse a un distribuidor autorizado Orbea.
 • ORBEA sustituirá la llanta no conforme por otra igual o de características similares, y en caso de no resultar posible en estos términos, ORBEA podrá optar por entregar al usuario otro producto de igual calidad y prestaciones o bien, a elección de ORBEA, ofrecer un descuento al usuario en una nueva compra por una cantidad proporcional al valor residual del producto no conforme.
 • Esta garantía estará sujeta a la decisión de nuestros técnicos, acerca de la naturaleza de la falta de conformidad del producto, tras un estudio del mismo.