Jakość, środowisko naturalne, bezpieczeństwo i polityka zdrowotna.

Zarządzanie w Orbei to:

 • NAJWYŻSZA JAKOŚĆ objaiwa się również w sposobie w jakim firma jest zarządzana, w dążeniu do doskonałości we wszystkich obszarach.
 • Nasze działania odbywają się z poszanowaniem ŚRODOWISKA NATURALNEGO , oraz w kontekście ciągłych ulepszeń i zapobiaganiu zanieczyszczeniom.
 • Zarządzanie BEZPIECZEŃSTWEM I ZDROWIEM ma na celu przede wszystkim korzyści dla członków naszego zespołu i dalsze powodzenie firmy.

W celu osiągnięcia postawionych celów:

 • Dajemy klientom wgląd w nasze działania i podejmujemy wszelkie czynności, aby sprostać ich wymaganiom co do jakości produktów, serwisów i cen.
 • Zobowiązujemy się do:
  • Przestrzegania Systemu Zarządzania Środowiskowego (EMS) który obejmuje systematyczną ocenę skali i wpływu naszej działalności, produkty i serwisy, a także zakłada okresową ocenę naszych osiągnięć w spełnianiu założonych celów środowiskowych.
  • Zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi odnośnie aspektów środowiskowych Systemu Zarządzania Środowiskowego, a także z innymi wymogami zobowiązującymi markę ORBEA.
  • Przekazywania tej polityki wszystkim osobom pracujących dla organizacji lub w jej imieniu, a także udostępniania jej zainteresowanym stronom Systemu Zarządzania Środowiskowego.

Zarząd wierzy, że ORBEA JEST ORGANIZACJA LUDZI, tak więc zakłada konieczność i potrzebę projektowania, rozwoju, obsługi, oceny i ciągłego ulepszania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy za pomocą najlepszych środków:

 • Osiągnięcie najwyższego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich członków organizacji poprzez zapobieganie urazom, chorobom, schorzeniom i wypadkom przy pracy.
 • Promowanie zdrowego trybu życia wśród wszystkich członków organizacji.
 • Promowanie zaangażowania pracowników w zapobieganie urazom i utracie życia podczas obsługi sprzętu produkcyjnego i materiałów.

Pozostałe cele naszego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy:

 • Zapewniać zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania zagrożeniom podczas pracy oraz z wewnętrznymi regulacjami naszego Wspólnego Systemu Prewencji.
 • Zapewniać wszystkim pracownikom i ich przełożonym konsultacje i szkolenia oraz zachęcać ich do aktywnego udziału we własnym rozwoju.
 • Mieć przejrzyste, jasne cele, które są określone i jasno komunikowane.
 • Dążyć do ciągłego doskonalenia zawodowego, zdrowotnego oraz bezpieczeństwa i wydajności w pracy.

Zarząd ORBEA, S.COOP jest zobowiązany do integracji zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na wszystkich szczeblach organizacji. Określa obowiązki w zależności od potrzeb oraz zapewnia odpowiednie środki i szkolenia, w celu zagwarantowania sukcesu.

Starania zarządu mają na celu rozszerzenie tej wizji w całej organizacji, a tym samym zapewnić, że nasi klienci postrzegają nas ajko konkurentów posiadających znaczącą przewagę. Jesteśmy przekonani, że jest to jedyny sposób na zapewnienie ich lojalności, a tym samym przetrwanie firmy.