Politika kvalitete, okolja, varnosti in zdravja.

ORBEA management pomeni:

 • TOTAL QUALITY podjetje je vodeno na način, s katerim strmi k odličnosti na vseh področjih.
 • Pomembnost razvoja naših aktivnosti s spoštovanjem do OKOLJA ter znotraj konteksta stalnega izboljševanja in preprečevanja onesnaženja.
 • Politika VARNOSTI IN ZDRAVJA ima strateško prioriteto za dobrobit vseh članov naše ekipe ter nadaljnji uspeh poslovanja.

Za doseganje teh ciljev:

 • Postavljamo kupca v središče naših aktivnosti ter usmerjamo vse naše procese tako, da so v skladu z njihovimi potrebami in sicer s pogleda kvalitete izdelka, storitve in cene.
 • Predani smo k:
  • Vzdrževanju okoljskega vodstvenega sistema (Environmental Management System - EMS), ki zajema redno ocenjevanje velikosti in posledic naših aktivnosti, izdelkov in storitev, prav tako pa tudi redno posodabljanje naših okoljskih ciljev za izpolnjevanje te politike.
  • Ustrezanju vsem pravnih zahtevam, ki so povezane z okoljskimi sistema EMS, prav tako pa tudi z drugimi zahtevami ORBEE.
  • Komuniciranju te politike do vseh zaposlenih v organizaciji ter v njihovem imenu.

Vodstvo verjame, da je ORBEA ORGANIZACIJA LJUDI, zato vodstveni sistem zdravja in politike stalno oblikuje, razvija, ohranja in pregleduje v skladu s temi cilji:

 • Doseganje visokih stopenj varnosti in zdravja pri delu za vse zaposlene, ter preprečevanje poškodb, boleznih ter z delom povezanih nesreč.
 • Promociji zdravega načina življenja med zaposlenimi.
 • Promociji sodelovanja zaposlenih pri preprečitvi poškodb ali izgubi življenja v času uporabe opreme ali materialov.

Drugi cilji naše politike zdravja in varnosti so:

 • Zagotavljanje skladnosti s trenutno zakonodajo s področja preprečevanja tveganj pri delu ter notranjih pravil našega preventivnega sistema.
 • Vsem delavcem zagotoviti nasvete, trening in spodbudo za aktivno sodelovanje v tem programu.
 • Transparentno in direktno komuniciranje ciljev ter njihovih opredelitev.
 • Stalno izboljševanje delovne, zdravstvene in varnostne učinkovitosti.

Vodstvo podjetja ORBEA, S.COOP je predano k povečevanju zdravja in varnosti na vseh nivojih organizacije. Odgovornosti bo definiralo po potrebi, prav tako bo zagotovilo zadostna sredstva in trening za doseganje tega uspeha.

Napori vodstva so usmerjeni k širjenju te vizije skozi organizacijo, ter s tem zagotavljanju tega, da nas kupci vidijo kot podjetje z občutno konkurenčno prednostjo. Prepričani smo, da je to edini način, s katerim si lahko zagotovimo njihovo zvestobo ter posledično dolgoročni uspeh podjetja.